Informace o zpracování osobních údajů

 1. Nadační fond Pomoci, Zapova 18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 243 03 437 jakožto správce osobních údajů tímto plní svou informační povinnost ve vztahu k Vám, návštěvníkům internetových stránek, o tom, jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souvislosti s jejich prohlížením.

  Z tohoto prohlášení se dozvíte zejména:

  1. jaké webové technologie může tato internetová stránka používat
  2. jaké osobní údaje zpracováváme
  3. jakým způsobem tyto údaje získáváme
  4. jakým způsobem a za jakými účely tyto údaje používáme a zpracováváme
  5. komu a kam tyto údaje případně předáváme
  6. jak tyto údaje chráníme
  7. jaká práva v souvislosti se zpracováním máte.
 2. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 3. Správce nejmenoval pověřence ochrany osobních údajů.

 4. V souvislosti s návštěvou našich internetových stránek dochází k následujícím zpracováním osobních údajů:

 5. Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé) Doba uložení
  Oprávněný zájem Odpověď na otázku zaslanou přes kontaktní formulář Osobní údaje návštěvníků (e-mail) Kontaktní formulář Mailingové služby, cloudová úložiště 3 měsíce
  Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce. Pohyb uživatele na webu, zobrazení stránky s chybou Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby 6 měsíců
  Souhlas Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, a další kategorie) Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty Google Analytics 6 měsíců
 6. Jestliže jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, může jej kdykoliv odvolat.

 7. Ke zpracování osobních údajů ve formě sledování návštěvnosti internetových stránek a poskytování odpovědí na otázky položené prostřednictvím kontaktního formuláře dochází z důvodu našeho oprávněného zájmu, a to za účelem rozvoje společensky užitečných činností.

 8. Pokud k osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), máme s nimi uzavřené smlouvy, na základě kterých jsou povinni zaručit standardy ochrany osobních údajů podle GDPR.

 9. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy pouze po nezbytně nutně dlouhou dobu.

 10. Můžete se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Rozsah práv bude záviset na konkrétním druhu zpracování. Obecně můžete zejm. požádat o výmaz údajů či opravu nepřesných údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů. Námi zpracovávané údaje je možné na základě žádosti přenést k jinému správci údajů.