Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro klienty Nadačního fondu pomoci se sídlem Zapova 18, 150 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 243 03 437, pro prodej voucherů (poukázek) na cvičení použitelných v prostoru Vzdělávacího centra Na Karmeli, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav v termínu 2. 9. 2023 a 3. 9. 2023.

Těmito podmínkami se řídí jednání mezi klienty a společností, které není upraveno odchylně individuálními smlouvami.

Způsob dodání zboží

Elektronicky. Voucher vám bude doručen elektronickou poštou na vámi zadanou emailovou adresu. Uvedený způsob odběru je zdarma.

Objednávka služeb je přijata zasláním potvrzující zprávy rezervačním systémem, nebo písemným potvrzením ze strany společnosti.

Platnost vystavených voucherů, pokud na nich není uvedeno jinak, je do 3.9.2023.

Platební podmínky a převzetí voucheru

Objednat vouchery je možné přímo v rezervačním systému společnosti, a to odesláním formuláře na webových stránkách www.jogafest.nfsa.cz a po jeho uhrazení.

Platby online kartou se uskuteční prostřednictvím platební brány systému The Pay. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi.

Po připsání platby na účet od nás obdržíte elektronický voucher s unikátním QR kódem.

Daňový doklad je vždy zaslán elektronicky.

Práva a povinnosti klienta a společnosti

Z důvodu vyššího komfortu musí klient svůj voucher uplatňovat po provedení rezervace na konkrétní den a hodinu.

Společnost má povinnost, v případě nemožnosti zajistit produkt uvedený ve voucheru, nabídnout klientovi jeho náhradu produktem odpovídající, nebo vyšší hodnoty.

Ostatní ujednání

Zakoupené vouchery jsou nevratné.

Vouchery jsou přenosné.

Mimosoudní řešení sporů

  1. 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”