Jóga pro děti

Dětská jóga – terapeutické cvičení

Je zaměřené hravě, součástí ukázky „Výlet do Afriky“ je i krátká relaxace, vycházím vždy z aktuálního naladění dětí. Děti potřebují jen své neklouzavé podložky, volné oblečení, případně svou malou deku, polštářek.

Lekce jóga s rodiči od 1,5 let do 4

Během každé lekce se střídají ásany či pohybové hry, které podporují vazbu mezi rodičem a dítětem na úrovni fyzické, emoční a sociální či napomáhají budovat vzájemnou důvěru. Lekce obsahuje prvky a nácvik akrobacie a rovnováhy, díky které si děti zlepšují správné postavení a osvalení páteře, získávají zdravé sebe-vědomí a sebedůvěru. Prostřednictvím společného fyzického kontaktu a doteku děti poznávají své hranice, lépe vnímají a ovládají tělo. Závěr lekce obsahuje techniky pro zklidnění.

Lekce jóga pro děti ve věku od 5-8 bez doprovodu

Cviky by měly vycházet z toho, co je nám přirozené a bezpečné. Učíme děti i dospělé zdravému životnímu stylu a sebevědomí. Víme, že děti pohyb milují, stejně jako hry a objevování nových věcí. Učíme se od nich a ony od nás. Proto do lekcích zařazují také dynamické cvičení a kreativitu. Během cvičení se děti učí uvědomovat si své tělo a zapojovat svaly i smysly. Budují balanc, sílu a také sebedůvěru.

Zpět na výběr přednášejících

Přehled cvičitelů

Drahomíra
Hastíková

Jóga pro děti

Jóga pro děti 5 - 8 let (terapeuticky zaměřená)

Sobota 13:15 - 14:00, Neděle 13:15 - 14:00

Rozvrh a rezervace

Eva
Kaltounková

Jóga pro děti

Jóga pro děti s rodiči 1,5 - 4 roky

Sobota 10:15 - 11:00, Neděle 10:15 - 11:00

Rozvrh a rezervace

Eva
Kaltounková

Jóga pro děti

Jóga pro děti bez doprovodu 5 - 8 let

Sobota 11:15 - 12:00 , Neděle 11:15 - 12:00

Rozvrh a rezervace

Drahomíra
Hastíková

Jóga pro děti

Jóga pro děti 9 - 12 let (terapeuticky zaměřená)

Sobota 14:15 - 15:00, Neděle 14:15 - 15:00

Rozvrh a rezervace